Jen pekla se bojím!

Jen pekla se bojím!

Lucie Korecká, Kateřina Ratajová, Jiří Starý, David Šimeček (eds.): Jen pekla se bojím! Staroseverská křesťanská literatura. Přel. Ondřej Himmer, Markéta Ivánková, Lucie Korecká, Magda Králová, Marie Novotná, Kateřina Ratajová, Jiří Starý, David Šimeček, Pavel Vondřička, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, 2021, 818 s.

Ačkoli se pozornost amatérských zájemců i odborníků obvykle zaměřuje na jiné aspekty staroseverské literární produkce, existovala i v této oblasti bohatá tvorba zabývající se křesťanskou tematikou. Nejnovější počin ustálené skupiny překladatelů tak nabízí staroseverskou literaturu do značné míry odlišného ražení, než na jakou jsme dosud byli zvyklí.