MB

Martina Bořilová

Adam je unavený, jen málo míst se uvolňuje, lidé páchnou sladko-kyselým potem, nastupují a vystupují. Adam by si sedl, ale ví, že střídání babiček na zastávkách mu nedovolí klidně si delší dobu posedět, bude muset uvolnit místo nebo předstírat, že usnul, poslouchat pokašlávání, hekání, vzdychání, litanie k Ježíši Marii Bohu Svatému, a tak radši počká, až autobus vyjede za město...

Román tvoří tři příběhy tří hlavních hrdinů, kteří se nacházejí v určitém mezním bodě svého života. Mají vyřešit zásadní problém, osudově se rozhodnout, přičemž však svá rozhodnutí oddalují.

Zoë Jenny se řadí ke skupině spisovatelek označovaných jako „Fräuleinwunder“ (dívčí zázrak), což je pojmenování v literární terminologii používané od roku 1999. Do této skupiny byla kritikou zařazena tvorba Judith Hermann, Julie Franck, Ricardy Junge, Silke Scheuermann a dalších autorek.

Po úspěšném prozaickém debutu Lubiewo (č. Chlípnice, nakl. FRA) a románu Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej (2007) vyšla v minulém roce Witkowskému třetí kniha, jednoduše nazvaná Margot.

Podivínství. To je nejtypičtější vlastnost hrdinů povídek sbírky Seltsame Materie (Podivná materie) Terézie Mory. Na podivnosti tyto příběhy stojí, podivnost je jejich podstatou a Mora ji mistrně představuje právě za pomoci svých bizarních hrdinů.

Trubadúr starého hanzovního lesku - i tak by se dal nazvat spisovatel Paweł Huelle (1957). V Polsku dosti známý a oblíbený především díky svým raným prózám i povídkám, v kterých zachytil atmosféru měst polského Pomoří, k němuž ovšem také patří Pomoří německé (Pommern).

Tramvaj s lomozem se konečně prohnala Zlatou branou a vjela do stinné úžiny Dlouhé ulice, Lucián vyskočil první a podal mi ruku. Šli jsme přes most na druhou stranu řeky, kde stále ještě trčely trosky špejcharů mezi býlím a lopuchy, mezi obrovskými kopřivami, lebedami a tymiánem, které obrůstaly každé zalomení zdi.

Karol Maliszewski (nar. 1960) je v Polsku známý především jako literární kritik, na svém kontě má však také tři prozaická díla a již devět sbírek básnických. Překladu do češtiny se dočkala v pořadí jeho sedmá sbírka z roku 2000, Rok na cestě.

Pod oknem stál velký pracovní stůl a na druhé straně prosklené vitríny. Preparáty! Blau nemohl ovládnout vzrušení, najednou se ocitl u nich, sám nevěděl jak. Možná se zlobila, že jí nedal čas, aby ho pozvolna, erudovaně připravila na to, co za chvíli spatří. Nečekal...

Protože celý svět byl v Kanceláři. A nebylo nutné nikam chodit, aby se člověk všechno dozvěděl, aby všechno cítil. A kdyby se náležitě soustředil, mohl by sem přivolat i vůni ohniště, proč ne?...

Prozaickým debutem Marcina Świetlického je detektivní román. Mnohé to však nepřekvapilo, neboť tento známý bruLionovec je jedním ze zakladatelů Sdružení milovníků detektivek a triviální literatury Mrtvola ve skříni.