Adam Zdrodowski
Zdrodowski, Adam

Adam Zdrodowski

Básník Adam Zdrodowski (nar. 1979) vydal zatím dvě básnické sbírky, které letos představil na olomouckém Festivalu básníků.

Básník Adam Zdrodowski se narodil v r. 1979, překládá z angličtiny, vyučuje na soukromé vysoké škole, je doktorandem Varšavské univerzity. Věnuje se také uměleckému překladu. Do polštiny překládá dílo Gertrude Stein (téma jeho disertační práce), Williama S. Burroughse, Raymonda RousselaJamese Schuylera, do angličtiny pak Grzegorze Wróblewského či vlastní verše. Vydal dvě básnické sbírky – Przygody, etc. (Příběhy, etc., 2005) a Jesień Zuzanny (Zuzanin podzim, 2007). Básně a překlady publikoval v časopisech Literatura na świecie, Przekrój, Odra, Dwukropek.

Adam čerpá z odkazu Raymonda Queneau, školy OuLiPo. V jeho tvorbě je velmi důležitá zvuková stránka veršů, což souvisí s tím, že má téměř absolutní sluchovou paměť. Z fonetických důvodů také často sahá po angličtině. Rád uplatňuje akademickou „teorii výstavby verše“, podle níž vytváří vlastní básně, zdokonaluje je, zkrášluje, piluje k dokonalosti. Takto dosaženou umělou rafinovaností se zcela záměrně snaží uniknout dešifrování, lakonickému popisu vlastní tvorby.

 

 

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse