JB

Josif Brodskij

...jazyk prózy Andreje Platonova, o němž je možné stejně úspěšně říci, že přivádí ruský jazyk do významové slepé uličky nebo, což je přesnější, odhaluje filosofii vedoucí do slepé uličky v samotném jazyce. Pokud je toto tvrzení alespoň z poloviny pravdivé, stačí to, aby bylo možné Platonova označit za mimořádného spisovatele naší doby...