MG

Marie Geierová

Sebastiano Vassalli v Noci komety představuje italského básníka Dino Campanu, jehož životní pouť ho zaujala natolik, že z ní uhnětl románovou látku: poeta považovaný v rodném městečku za obecního blázna prý za své místo ve výšinách umění vděčil průletu Halleyovy komety.

Ve Francii slaví úspěch komiks, který vysvětluje politiku: atmosféru na ministerstvu zahraničí, styl práce francouzské diplomacie, politické celebrity a jejich týmy poradců. Dílo bývalého zaměstnance ministerstva umožňuje nahlédnout za oponu běžného dne diplomata a pochopit, jak to chodí: kdo, co, jak a proč dělá.

Bezelstné vyprávění schizofrenika Nicoly, který většinu svého života tráví v psychiatrické léčebně, Celestini dovádí až k příměru s vězením dnešního konzumu. Potom už chybí jen krok k zamyšlení nad vágní hranicí mezi světem „normálních“ lidí a internovaných pacientů.

Epizodická skladba románu Pasolinimu umožňuje plasticky zobrazit život v ulicích Říma v celé jeho pestrosti a složitosti, přičemž díky jednotnému prostoru a stejné společenské vrstvě, ze které darmošlapové pocházejí, si román udrží svoji celistvost.

Pasolini miluje bídný a chudý život plný citů a vášní, který ale jako jediný může zůstat zbaven měšťácké přetvářky a jemuž zůstane autentičnost, protože je prožívaný upřímně a z celého srdce