LJ

Luděk Janda

Přestože se v baskičtině píší knihy už několik staletí, dlouhou dobu vědělo o existenci baskické literatury jen několik lingvistických nadšenců, a to i na území samého Španělského království. Vše se změnilo v roce 1989, kdy je do španělštiny převeden román Obabakoak spisovatele Bernarda Atxagy.

Dílo Gorde nazazu lurpean (Nech mě pod zemí, 2001)zaznamenalo největší úspěch baskicky psané literatury po roce 1989, kdy byl španělskou literární cenou odměněn románu Obabakoak baskického spisovatele Bernarda Atxagy.

Na tvorbě francouzského spisovatele Benoîta Duteurtra je podivuhodné především, s jakou všestranností a úsilím se snaží dostát svému postavení intelektuála a provokovat společnost nepříjemnými otázkami...