KS

Kateřina Steinová

Vladimír Binar se narodil r. 1941 ve Velkém Meziříčí, z politických důvodů nebyl po maturitě přijat na vysokou školu, a tak pracoval jako papírenský a betonářský dělník. Posléze vystudoval bohemistiku a filozofii na FF UK.

Pro označení Hlavy žáru tradiční kategorie žánrů nepostačují. Není však sporu, že je to dílo celistvé; nejlépe by asi bylo nazvat je koláží. Jejím rámem jsou léta 1958-68, jenže tento rám je jen stěží s to ukrotit dynamiku barev a tvarů, přelévají se přes něj všemi směry.

Nejlepším prostředkem, jak připomenout světu, že i básník je člověkem, by mohlo být zveřejnění jeho soukromé korespondence. Čas od času si neškodí uvědomit, že velcí metafyzičtí duchové chodili k zubaři, nosili teplé papuče a pomáhali dětem s domácími úkoly.