AK

Anna Kareninová

Publikace Céline v Čechách pečlivě a přehledně shromažďuje ohlasy na autorovo dílo v českého prostředí a doplňuje je podrobným komentářem. Přehlednost a atraktivitu informačně nabitého svazku dotváří zajímavá, do detailu dotažená grafická úprava. Málokterému zahraničnímu, ale i českému spisovateli se u nás dostalo takové pozornosti a pocty.