MV

Miklós Vámos

Miklós Vámos je současný maďarský autor tradiční prózy, spisovatel, publicista, esejista, autor divadelních a rozhlasových her. V popředí zájmu tohoto autora je vždy člověk, jedinec, zasazený do kontextu doby současné nebo do nedávné minulosti.

Příběh Evy pomůže českému čtenáři zorientovat se v některých úsecích maďarské historie ne až tak staré, aby upadla v zapomnění, naopak je stále živá a mnohdy bolestivě prociťovaná. Mimo to je to příběh ženy charismatické, s pevnými morálními zásadami, příběh, u něhož není podstatné, zda se odehrál u našich blízkých sousedů nebo u nás, důležitý je jeho emoční náboj a morální poselství.

Ozval se zvonek. Teti Oti dělala, jako by to neslyšela. Nějaký podomní obchodník, pomyslela si. Případně pošťák. Nevadí, hodí to dovnitř. Opět zvonek. Wanda ležela na svém pelíšku, pod kuchyňským stolem. Teti Oti se ani nepohnula, ať jsi kdo chceš, jdi dál, bite zer. Wanda dvakrát mrskla ocáskem, aby dala najevo, že je vzhůru. Tak co budeéé, nemáš naslouchátko? – Wanda. Ale mám. Tak nefungujeéé baterka? Ale funguje...