Může krátká, od počátku marná a zapovězená láska přerůst ve vytoužený vztah? Marie Darrieussecq se snaží zachytit proces zrodu, krátkého trvání a pozvolného odumírání lásky jako vztahu, do něhož každý vstupuje s jinou představou a který v tomto případě ještě naráží na společenská tabu a předsudky.