Každá z bývalých zemí SSSR si programově zakládala na alespoň jednom národním umělci v oblasti hudby, kinematografie, výtvarného umění či literatury. Bez nadsázky lze říci, že jedinou výraznou osobností z pětice „ –stánů!“ Střední Asie, jediným tamním žijícím literárním klasikem, kterého dodnes čtou čtenáři po celém světě, je kyrgyzský rodák, a nynější diplomat v Belgii, Čingiz Ajtmatov (1928). Jeho knihy byly přeloženy do 165 jazyků a objevily se v 67, 5 milionech exemplářů.

Čingiz Ajtmatov (1928) – kyrgyzský spisovatel, od roku 1994 velvyslanec Kyrgyzské republiky ve státech Beneluxu. Podle údajů UNESCO z roku 1998 je Ajtmatov jedním z nejvydávanějších klasiků současné iteratury nejvydávanějších klasiků současné literatury.

Existuje jedna jediná odvěká pravda, která platí pro všechny živé bytosti za všech okolností – nikomu není umožněno dopředu znát svůj osud, čili to, co mu bylo dáno do vínku. Pouze život sám ukáže, co je komu souzeno, jinak by totiž osud jako takový postrádal smysl...