Michail Šiškin

Pismovnik (Listář, 2010) je román ruského spisovatele žijícího ve Švýcarsku, Michaila Šiškina. Spíše než o klasickém románě v dopisech je na místě mluvit o sbírce vzorových soukromých, často i milostných dopisů, ve kterých je inscenováno dokonalé souznění obou pisatelů nehledě na zjevně nepřekonatelné překážky, které jim klade naše lineární vnímání reálného času.

Román, odměněný literárními cenami Nacionalnyj bestseller za rok 2005 a Bolšaja kniga za rok 2006, vyvolal na ruské verzi internetového serveru Livejournal diskusi na téma plagiátorství. Rusky napsaný román vznikl „mezi“ Curychem a Římem a je dílem autora, který od poloviny 90. let žije ve Švýcarsku: Michaila Šiškina.