Jiří Sádlo (nar. 19. 12. 1958 v Praze) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a poté nastoupil do Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích, kde pracuje dosud. Souběžně vyučoval na PřF UK či FHS UK. Kromě odborných prací publikoval sbírku próz Prázdná země (2007).

Tři malé deníky na necelých sto stranách knihy, a přece nad nimi stojíme s uznáním. Nalézáme a čteme v nich slova, která nás biolog musí učit, abychom se my, malověrní patlalové v lyrice a epice byli schopni chytit za nos a říci: vždyť tohle je jasné, staré a přece nám je potřeba otevřít oči a ukázat staré přírodní rytmy roku.