Po dvou letech vojenské služby byl Plamen Svetlev hluchý vůči rozkazům, o to pozorněji však naslouchal všemu, co se kde povídalo. Zaslechl, že v Sovětském svazu potřebují spoustu dělníků, hlavně na Sibiři. Slyšel, že práce je tam zatraceně těžká a počasí pod psa.

A tak Mladen v rodném městě rychle ukončil všechny známosti kromě jediné. Jmenovala se Izabela a vykonávala profesi, která byla v přímém rozporu s reálným socialismem, přesto šlo o profesi velice reálnou a zároveň velmi sociální. Izabela byla prostitutkou...