Autor začíná své hledání po původu rytířů už ve starém Římě a u pohanských Germánů, pozorně pak sleduje postupný vývoj celého konceptu rytířství. Kniha ale programově narušuje představu rytíře jako reka, který v lesklém brnění vyjíždí z hradu a vrhá se na pomoc slabým, vdovám a sirotkům.