JD

Jacek Dehnel

Jacek Dehnel nechává ve své nové knize promlouvat tři generace mužů z rodiny Francisca Goyi. Historická fikce, opřená o základní údaje z malířova života, se zaměřuje na slavné obrazy, jejich interpretace i otázky autorství. Především ale zkoumá téma rodiny, totiž vztahu otce a syna s velmi odlišnými pohledy na svět i na sebe navzájem.