PK

Peter Kántor

V Kaszonyi bylo skoro pořád léto. / I v roce 1929 / stojí za tenisovou sítí, / opírají se o tenisovou síť jako o zábradlí, / převážně mladé ženy a dva tři muži, / pak taky tři děti, ty jsou před sítí, / v tomtéž roce, ale v druhé polovině dvorce.

Básník a překladatel Péter Kántor se narodil 5. listopadu 1949 v Budapešti. V roce 1973 absolvoval obor angličtina–ruština na Filozofické fakultě Univerzity Lóránda Eötvöse v Budapešti, o pět let později získal na téže univerzitě také diplom na oboru maďarština.