Kontinent, kde se zrodil člověk jako biologický druh, kde vznikly velké kultury a civilizace, kde nedošlo k vymření velké fauny jako ve většině zbylého světa. Autoři nestavějí africkou civilizaci a přírodu proti sobě, snaží se je pojímat celostně, v interakci.

I když přispěvatelé zastupovali tak odlišné obory jako historii, egyptologii, filozofii, evoluční biologii, teoretickou fyziku či „rostlinnou sociologii“ (J. Sádlo), v podstatě se shodli na tom, že kolapsy a katastrofy nejsou božím trestem, ale normální součástí vývoje, a že představují nejen hrozbu, ale i šanci, či dokonce nezbytnou podmínku toho, aby mohlo vzniknout něco nového.