Ve svém souboru novinových textů populární ekonom odvážně propojuje koncepty z odlišných oblastí, ale nezřídka překračuje rozumnou mez. Jeho potenciálně inspirativní nápady bohužel nejsou mírněny skeptickým úsudkem ani ohledem ke konkrétním faktům, všední realitu až příliš často přisekává podle svých abstraktních schémat.

Myslím si, že matematika vždy bude příčinou podobných problémů. Řekl bych ale, že je v poslední době přeci jen možné sledovat pár změn k lepšímu. Zaprvé, lidé si uvědomují, že existují různé matematické nástroje. Používání mnohých je přitom v ekonomii možné sledovat až v poslední době.

Sedláčkova snaha o obecnou srozumitelnost a obliba takřka biblických podobenství ho někdy přivádí k pronášení banalit, které by myslím mohl produkovat leckdo, ovšem když je říká ekonom, získávají zřejmě jakýsi punc větší závažnosti. Ovšem v zemi, kde mají šanci na to stát se prezidentem zřejmě především ekonomové, se i prorokem asi může stát jen ekonom...