PM

Peter Murphy

Prvotině irského hudebního novináře a prozaika Petera Murphyho se dostalo velmi příznivého přijetí, a to nejen mezi čtenáři. Román Sezona v pekle ocenili i literární kritici a dostal se do nejužšího výběru ceny Costa Book Awards, která se uděluje nejlepšímu anglicky psanému debutu.