II

Ivajlo Ivanov

Básnická sbírka Ivajla Ivanova Pastýř much bývá recenzenty hodnocena jako zajímavý jev bulharské postmoderní lyriky. Již samotný název knihy poukazuje na dvě základní literárněestetické a jazykové vrstvy – úroveň sakrálního a božského jazyka a úroveň materiálního a profánního jazyka.