Pastýř much
Ivanov, Ivajlo: Pastýř much

Pastýř much

Básnická sbírka Ivajla Ivanova Pastýř much bývá recenzenty hodnocena jako zajímavý jev bulharské postmoderní lyriky. Již samotný název knihy poukazuje na dvě základní literárněestetické a jazykové vrstvy – úroveň sakrálního a božského jazyka a úroveň materiálního a profánního jazyka.

Básnická sbírka Ivajla Ivanova (1972) Pastýř much (Pastirăt na muchi, 2008) bývá recenzenty hodnocena jako zajímavý jev bulharské postmoderní lyriky. Již samotný název knihy poukazuje na dvě základní literárněestetické a jazykové vrstvy – úroveň sakrálního a božského jazyka a úroveň materiálního a profánního jazyka, přičemž sbírka klade stejný důraz na obě roviny – jak na rovinu vysokého a existencionálního, tak na rovinu humoristického a ironického. O estetickém sloučení obou úrovní píše již Jean-Francois Lyotard ve své knize Postmoderní situace. Zatímco postmodernismus patří v bulharské literatuře dle mého soudu již minulosti, sbírka Ivajla Ivanova je jedinečná svým návratem k modernismu, a to prostřednictvím motivů a témat. Z knihy zaznívá hlas romantické a javorovovsky zarmoucené duše.

 

Motivy božského (báseň Noc před zkouškou) a materiálního jazyka (báseň Láska hluchoněmých) se v tomto kontextu jeví jako velmi příznačné. Lyrický subjekt se snaží v dnešním světě hříchu dosáhnout božského poznání, je to však snaha do značné míry nereálná a těžko uskutečnitelná. Ztotožňuje se s Bohem (báseň Sestupování Ježíše do pekel) a chce vyvést z pekla všechny „pravé i nepravé duše“. Lyrický subjekt by si přál zůstat v lůně matky, bojí se vyjít ven, protože tam číhá smrt. Podle filozofa Nikolaje Berdjajeva smrt začíná již samotným zrozením. Ba co víc – smrt v sobě skrývá zvláštní druh erotiky, o čemž svědčí báseň V očekávání egejského proudu, kde se lyrický subjekt stylizuje do postavy vlčice.

Dalším osobitým znakem poezie Ivanova je častý motiv noci a barbarů. Motto básně V očekávání egejského proudu je z Konstantina Kavafise, lze však spíše nalézt paralelu s barbary v poezii Jiřího Karáska ze Lvovic. Barbaři přicházejí z minulosti do světa lyrického subjektu, aby ho zničili a zpustošili. Barbaři přinášejí do duše lyrického subjektu rozklad a existenciální zármutek.

Ivajlo Ivanov zajímavým způsobem zobrazuje i lásku k ženě. Lyrický subjekt se snaží najít uspokojení v ženském objetí, žena je tajemná a nese silný erotický náboj (báseň Traktát o jméně Evita). Eva je první ženou v Bibli, představuje život sám a Ivanov ji oslavuje plastickými obrazy. Žena je klenbou (Traktát o jméně Evita), mostem (Most vzdechů), vinnou révou (Ženy, ze kterých jsem pil vodu), mystickou řekou (Most vzdechů). Metafory ženy poukazují k sakrálnímu. V básni Most vzdechů je milovaná žena jednou mostem, který se vznáší nad lyrickým subjektem, jindy tajemnou klenbou. Lyrický subjekt vytéká pod mostem jako řeka. Obraz muže se stylizuje do ženského obrazu řeky a vody. V poezii Ivanova je žena ve smyslu erotického ukojení dominantní, muž se za ní skrývá.

Parodie a intertextualita se jako postmoderní jevy objevují i v básních V pracovně kritika, Dimitrov píše dopis své matce, Zvláštní těhotenství, Pastýř much, Jiný poslední příběh o 90. letech apod. Lyrický subjekt z básně V pracovně kritika se pohybuje mezi „slovy a věcmi“, což odkazuje k filozofii Michela Foucaulta, a obraz mouchy v básni Jiný poslední příběh o 90. letech poukazuje na obraz mouchy v díle Georgiho Gospodinova.

Básnická sbírka začíná i končí motivem hledání Boha. Závěrečná báseň Nebeské koleje je věnována památce básníka a překladatele Grigora Lenkova; umělecká tvorba je chápána jako dílo Boží s akcentem věčnosti.

Kniha Ivajla Ivanova představuje vzhledem k literárním i biblickým odkazům a sloučení dvou jazykových a literárněestetických vrstev zajímavý jev bulharské postmoderny. Současně však postmodernismus překonává a navrací se k modernismu, a to právě prostřednictvím motivů bezdomovosti lyrického subjektu a zármutku jeho duše.

 

Recenze

Spisovatel:

Kniha:

Poemi, Izd. Linea Print, Trojan, 2008, 62 s.

Zařazení článku:

beletrie zahraniční

Jazyk:

Země:

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse