Letošním laureátem Ceny Jantar za literaturu se stal Miroslav Černý se sbírkou Proleženiny. Básníkovi se na malé ploše povedlo umíchat silný koktejl angažované poezie, která brojí proti všemu a zejména proti nám samým. Až se občas může zdát, že na ničem už vlastně nezáleží.

Některé autorovy popisy původních kultur jsou možná trochu idealizované a soudy nad šiřiteli křesťanství příliš příkré, ale apel k poznávání nových jazyků a uznávání kulturní i ekologické různorodosti je každopádně cenný. A aktuální.