Kniha K věci je souborem rozhovorů s lidmi, ať již s umělci, vědci, pedagogy či spisovateli s často svéráznou filozofií a životním postojem, které mohli čtenáři slyšet na Veřejných debatách v Českých Budějovicích. Na otázky postupně odpovídali osobnosti jako Milan Knížák, Bořek Šípek, Karel Hvížďala, Petr Vopěnka, Boris Cvek, Vladimír Kokolia, Cyril Höschl, Zdeněk Lukeš, Jindřich Štreit a Robin Šóen Heřman.

Jistou příčinou rozdílného vnímání vědy ve srovnání s uměním je i absence opravdových a poutavých příběhů ze života jejích tvůrců. Málo se zpřístupňuje romantika a dobrodružství objevování tak, aby literárně upoutaly a vzbudily zvědavost mladých.

Občanské sdružení Dialog vědy s uměním vzniklo v roce 2002, aby se věnovalo dvěma tématickým oblastem: jednak lepšímu porozumění vědě a technice ve společnosti, jednak probuzení zájmu o vědu u mladé generace, pro kterou věda a inženýrství ztrácí na atraktivitě.