Rok 1965 byl pro básníka Allena Ginsberga hodně hektický: navštívil Kubu, Prahu, Moskvu, Leningrad, Varšavu a Krakov. V Praze byl zvolen králem majálesu, byl vyhoštěn a skončil v Londýně. Celou dobu si psal deníky, které nyní vycházejí pod příznačným názvem Deníky zpoza železné opony.

Díky nakladatelství Argo mají čeští čtenáři poprvé k dispozici samostatné a úplné české vydání přelomové básně amerického beatnického spisovatele Allena Ginsberga Kvílení (Howl) v překladu Jana Zábrany. Básnická skladba, která ve své době vzbudila značnou kontroverzi, je zároveň nářkem, extatickým zpěvem i rozzuřeným řevem nad stavem Spojených států v padesátých letech dvacátého století.

Latinské rčení o tom, že i knihy mají své osudy, platí zcela jistě pro útlý svazek básní Allena Ginsberga Kaddish and Other Poems (Kadiš a jiné básně), jenž nyní, padesát let po svém vydání, opět vychází, ovšem v pozměněné podobě a – jak se dnes říká – s řadou bonusů.