PP

Petra Johana Poncarová

Propadne čtenář románu Gentleman v Moskvě, tak jako se mnohá ruská šlechtična nechá okouzlit jeho hlavním hrdinou? Kniha, která přináší skvělou zábavu i trefná zamyšlení o ruských dějinách a kultuře, může zprvu působit jako nostalgické ohlédnutí za koncem jedné epochy, ale je mnohem složitější a podvratnější.

U bezejmenného finančníka, s jehož životem zamávala ekonomická krize, se zjeví dávno zmizelý přítel a začne vyprávět, co se s ním dělo. Vzejde z toho šestisetstránkový opus plný odboček na nejrůznější témata, který přináší zásadní reflexi nejdůležitějších světových událostí poslední doby a zachycuje, jak složitě v dnešní době ovlivňuje postavení jedince jeho etnicita, třída a dosažené vzdělání.

Povídková sbírka Zpátky do boje nabízí pohled na válku v Iráku očima amerických vojáků. V každé z nich promlouvá jiný vypravěč a každá se zaměřuje na jinou situaci související s životem v bojové zóně nebo po návratu domů. Ve sbírce nechybí znázornění těžké uchopitelnosti a absurdních prvků konfliktu, u něhož není jasné, jak dopadl a jestli vůbec skončil.

V povídkové sbírce Strašidelný dům a jeho příběhy, která vznikla z iniciativy Charlese Dickense, nenajdeme duchařské historky. Nabízí však unikátní možnost seznámit se s čtenářským vkusem v Británii poloviny 19. století a v současnosti málo známými britskými autory.

Známý román Kazua Ishigura Soumrak dne patří mezi nejlepší díla zachycující životní osudy v britské klasické literatuře opomíjené – životy služebnictva. Především je to však román o střetu starého a nového, tradičních hodnot a moderních tendencí, a také o vlivu „velkých“ dějin na „malé“ lidské životy.

První evropský modernistický román Hlad norského autora Knuta Hamsuna se dočkal po mnoha desetiletích moderního českého překladu, a to z pera Heleny Kadečkové. Ačkoliv již dnes Hlad nepůsobí tak revolučně jako v době prvního vydání v roce 1890, stále jde o podmanivé a podnětné dílo, s nímž se stojí za to seznámit jak pro jeho nesporné literární kvality, tak pro nesmírný vliv na mnoho dalších autorů.

Díky nakladatelství Argo mají čeští čtenáři poprvé k dispozici samostatné a úplné české vydání přelomové básně amerického beatnického spisovatele Allena Ginsberga Kvílení (Howl) v překladu Jana Zábrany. Básnická skladba, která ve své době vzbudila značnou kontroverzi, je zároveň nářkem, extatickým zpěvem i rozzuřeným řevem nad stavem Spojených států v padesátých letech dvacátého století.

Jeden z nejvýznamnějších autorů evropského modernismu James Joyce napsal kratičký příběh O kočkách a Kodani pro svého jediného vnuka Stephena a poslal mu ho poštou z cesty do Dánska. Knižně však toto pozoruhodné vyprávění poprvé vyšlo až v roce 2012 ‒ poté co byl dopis Stephenovi objeven v archivu curyšské Nadace Jamese Joyce.

Nejslavnější velšský básník dvacátého století Dylan Thomas jednou v rozhlasovém pořadu vzpomínal na Vánoce v dobách, kdy byl ještě chlapec. Později své vzpomínky rozpracoval ve formě hravé a poetické povídky, která se stala vánoční klasikou v mnoha zemích a dočkala se divadelních i filmových zpracování. První české vydání ve skvělém překladu Petra Eliáše bohatě ilustrovala japonská výtvarnice Nanako Ishida.

Ted Hughes, známý především jako jeden z předních anglických básníků 20. století a rovněž jako manžel básnířky Sylvie Plathové, napsal pro své vlastní děti jako pohádku na dobrou noc vědeckofantastický příběh Železný muž. Vypráví v něm o obrovi s tajemnou schopností regenerace, který se zprvu jeví jako nestvůra, ale může lidem i pomáhat.

Když v březnu 2012 zemřel profesor Derick Thomson, novináři, akademici i umělci vzpomínající na zesnulého se shodli v přesvědčení, že žádný jiný člověk se ve dvacátém století nezasloužil o zachování a rozvoj skotské gaelštiny a gaelské literatury tak jako právě on.

Skotský básník, prozaik, překladatel a literární kritik Christopher Whyte je pozoruhodnou všestrannou osobností současné evropské literární scény. Whyteovým mateřským jazykem je angličtina, ale v dospělosti se naučil plynně gaelsky. Oba jazyky rovným dílem využívá v literární tvorbě: zatímco všechny své romány napsal anglicky, poezii vydává výhradně ve skotské gaelštině a patří k nejvýznamnějším gaelsky píšícím básníkům.

Rushdieho román, který způsobil jednu z největších literárních kontroverzí v druhé polovině dvacátého století, se k českým čtenářům konečně dostává v podobě, která umožňuje vychutnat si autorův charakteristický humor a jazykové mistrovství a místo nad nesrozumitelností překladu se zamýšlet nad zásadními otázkami, jichž se Satanské verše dotýkají.

V Nezbytné smrti Lewise Wintera není organizovaný zločin činnost, jíž by se věnovaly charismatické, titánské postavy, a totéž platí pro policii. Ani jeden z hrdinů není převážně pozitivní a sympatický, ale zároveň žádného nemůžeme skutečně s gustem odsoudit.

V Pirátovi a lékárníkovi se R. L. Stevenson zjevně nesnažil napsat své životní dílo. Jedná se o pouhou hříčku a charakterizace postav není nikterak hluboká. Přesto i v této krátké veršované baladě můžeme vysledovat některá ze Stevensonových stěžejních témat, ačkoliv v o poznání lehčím podání: nemožnost snadno oddělit dobro a zlo nebo postavy, které narušují společenské morální normy, ale stále si zachovávají určitou čest a důstojnost.

T. S. Eliot je ve všeobecném povědomí zapsán jako autor vážných, formálně vycizelovaných skladeb, protkaných důmyslnými odkazy na jiná umělecká díla, v nichž tematizuje krizi roztříštěného moderního světa. Spatřit jeho jméno na obálce knihy s obrázkem dvou roztančených korpulentních koček v kloboucích proto může být víc než překvapivé.