TE

Thomas Espedal

V první polovině října 2011 se uskutečnil druhý ročník festivalu Dny Severu. Pozvání Skandinávského domu přijal také norský spisovatel Tomas Espedal, jemuž v loňském roce vyšel v češtině román Jít. Rozhovor pro iLiteraturu připravila a z norštiny přeložila Jitka Jindřišková.

Norský spisovatel Tomas Espedal je známý především svými autobiografickými románovými črtami. Ve svém literárním díle rád experimentuje a překračuje hranice žánrů. Snaží se zkoumat vztah románu k esejistické, dopisové, deníkové, autobiografické a cestopisné formě.

Norský spisovatel Tomas Espedal píše autobiografickou, intimní a otevřenou literaturu nedbající na hranice žánrů. Kniha Jít je jakýmsi filozofickým cestopisem popisujícím na pozadí autorových cest po Evropě myšlenky a pocity člověka, který se cítí být vykořeněným tulákem neschopným nalézt vnitřní klid.