JD

Joanna Derdowska

Literární antropologie je stále termínem používaným s jistou opatrností, jejímž náznakem mohou být názvy některých článků, v nichž se píše o „možné“, „postulované“, „neexistující“ literární antropologii či antropologii literatury: antropologie literatury je „[…] možná, dokonce nutná, ale pořád ještě neexistující“ (Godlewski 2004). Opatrnější je snad stále ještě mluvit o „antropologii a literatuře".

Vše podstatné, co k obrazu města v literatuře dokáže současná literární věda nabídnout, shrnuje, reflektuje a domýšlí tato monografie Joanny Derdowské. Teoretické podněty jsou v knize na konkrétních literárních dílech nejen ilustrovány, ale i dále promýšleny. Kniha tak nabízí i celkem zřetelný "příběh" města z hlediska podob jeho zobrazení v moderní české literatuře.