AP

Antonín Přidal

Přidalovy náměty sahají od takřka archetypálních příběhů (Romeo a Julie, Perníková chaloupka) až ke skutečně historickým událostem, a zvláště se zaměřují na ono pomezí, kde se obojí nerozlučitelně prostupuje. Své povolání překladatele Antonín Přidal nezapře v těch kapitolách, v nichž se přímo kochá možností a krásou lidské řeči, ať jsou to náhrobní nápisy či starodávné hádanky, rozepisuje se také o vývoji lidského vztahu k horám, zemětřesení v Lisabonu či o některých, velmi odlišných historickýc