Nakladatelství Argo vydalo sedmý svazek souborného díla Hermanna Hesseho: prózy Lázeňský host, Cesta do Norimberka a Stepní vlk. Tím se k nám dostávají - ve vynikajícím překladu Vratislava Slezáka - jedny z nejlepších textů, které Hermann Hesse napsal.