Hned příští noc bylo v kanceláři prvního tajemníka Gârmocie živo. Důstojník pověřený ostrahou okresního výboru strany ho přišel vytáhnout z postele. Gârmoci běžel celý splavený na sekretariát, kde ho služba informovala, že z krajského výboru napřed poslali telegram a pak ještě hrozně rozčileně volali a vyhrožovali kvůli té samé záležitosti: do čtyřiadvaceti hodin ať připraví k odjezdu vlakovou soupravu s těmi lidmi z okresu, co mají být posláni do vyhnanství.

Prozaik, básník a publicista Gabriel Chifu je v současnosti šéfredaktorem prestižního bukurešťského týdeníku România literară (Literární Rumunsko). Jako básník debutoval v roce 1976 sbírkou Sălaş în inimă (Přístřeší v srdci), je také autorem úspěšných románů.