V esejích, které psali společně specialisté na sovětskou a německou historii, se autoři pokoušejí znovu promyslet podstatu obou systémů - stalinismu a nacismu. I když jsou některé teze knihy sporné, každopádně je to pozoruhodná publikace, přímo nutná pro každého, kdo se zabývá historií pokusů o vytvoření „nového člověka“ a sociální inženýrství v masovém měřítku. A jako prevence všech dalších podobných pokusů je pak vhodná snad pro každého.