AD

Alex Drescher

Představte si blízkou budoucnost, kdy bruselská byrokracie ovládne Evropu, za všechny nitky tahá mocná Lóže a lidé odhalí svět, skrývající se za tím naším – plný magie a mytických bytostí. A zde se pohybuje hrdinný Čech, který to těm nahoře „nandá“ a během své anabáze bude vtipně glosovat celou řadu nešvarů.