Abych se dostal ke knížeti de Guermantes, najal jsem si vůz, neboť ten už nebydlel ve svém někdejším paláci, ale ve velkolepém domě, který si dal postavit v Avenue du Bois. Jednou z chyb lidí z elegantní společnosti je právě, že nechápou, že chtějí-li, abychom v ně věřili, museli by v sebe věřit nejprve oni sami, nebo alespoň respektovat základní prvky naší víry. V dobách, kdy jsem věřil, jakkoli jsem věděl, že tomu tak není, že Guermantovi obývají určitý palác na základě svých dědičných práv...