Kniha až příliš snadno slibuje život v harmonii. Zato konfliktní otázky plynoucí z jeho afinity k náboženskému synkretismu přechází Moore mlčením. Ani se nepokouší vyrovnat s faktem, že třeba i současní muslimští teroristé si do jisté míry vytvářejí individuální, zároveň však komplexní náboženství, v němž tradiční islám obohacují prvky převzatými ze západního světa.

Duše sexu může u čtenářů iniciovat jak úsilí o obohacení jejich sexuálního života, tak i hlubokou nespokojenost i stále nové marné pokusy a ztroskotání v uskutečňování vize, která je ve vykreslené podobě neuskutečnitelná.