RD

Robert Darnton

Když se filozofové vydali dobýt svět tak, že jej zmapovali, závisel jejich úspěch na tom, zda dokáží vtisknout svůj obraz světa do myslí svých čtenářů. Ale jak se to mělo stát?

I dnes jsou mnozí čtenáři schopni strávit celou noc před knihkupectvím a čekat na oficiální vydání dalšího dílu svých oblíbených opusů, takže v tomto smyslu jsme dědici Rousseauových čtenářů. A i když se v současné době běžně nezabíjejí hromadně kočky, televize překypují horory i akčními filmy plnými násilí. Můžeme se dohadovat, zda k Francouzům 18. století tak, jak je vykresluje Darntonova kniha, nemáme blíže, než by autor byl ochotný připustit, každopádně ale jeho „průzor do duchovního světa“