MC

Michael Crichton

Třebaže má posmrtně vydaná Crichtonova novinka poměrně daleko k tomu, aby odpovídala označení uváděnému v anotaci, tedy že jde o jakýsi prequel k Jurskému parku, rozhodně se jedná o poutavé dílko, zasazené do ještě poutavějšího prostředí Divokého západu. Navíc vystavěné kolem jedné z pozoruhodných etap dějin paleontologie, takzvané „války o kosti“.

V knize, kterou po zemřelém bestselleristovi Crichtonovi dopsal dědici určený epigon Robert Preston z poznámek, náčrtů a údajně jedné hotové třetiny z pozůstalosti, se hodně křičí, hlavní hrdinové i umírají, ale celé je to předvídatelné a po pár desítkách stran už i monotónní. Avšak je pravděpodobné, že ani Crichton by to nenapsal o moc lépe.