Jaký byl každodenní život našich předků? Jak se milovali a bavili, jak vařili, cestovali či sportovali? Jak se rodila a rostla reklama? A proč v této obsáhlé a oblíbené syntéze od českých historiků poněkud chybějí informace o „nižších“ vrstvách?

Lenderová poskytuje poutavý vhled do časů našich prapraprababiček a jejich předků. Jejich nelehké osudy umí podat sugestivně a v hutné zkratce. Text je psán srozumitelně a čtivě, s velkou erudicí, ale i životní zkušeností, které autorku vedou nejen k jisté shovívavosti k tehdejším výstřelkům, ale i pokoře.

Základem Zdeňčiných problémů byla podle Lenderové nerozhodnost, neschopnost podřídit se pravidlům a „jistá pasivita, s níž přijímala dění kolem sebe“. Tyto autorčiny psychologické vývody ovšem nepůsobí vždy zcela přesvědčivě, a vnitřní svět Zdeňky Havlíčkové tak pro čtenáře i po zavření knihy zůstává trochu záhadný. Je ale zásluhou Lenderové, že někteří čtenáři o tajemstvích „dcery národa“ teď díky její práci budou vůbec vědět.