ON

Olga Nešporová

Autorka většinou zaujímá pozici objektivního vědce. Ve vzácných případech však z této role vystupuje (přičemž ale cítí nutnost se za vyslovení vlastního názoru omlouvat akademické obci) a deklaruje, že podle ní by se nějaké pohřební obřady prostě konat měly, protože „plní důležité psychosociální funkce“. To je rozumný názor, který nezbývá, než podepsat. A pokud kniha Nešporové přispěje k další potřebné „detabuizaci smrti“, půjde o velmi chvályhodný počin.