DO

Doubravka Olšáková

Propaganda, již autorka v knize popisuje, podle ní dodnes nese svoje plody, například v tom, že se Češi celosvětově řadí na první místo v míře ateizace společnosti. Je přitom škoda, že třeba svérázná osobnost komunistického ministra školství, zakladatele „psychoenergetiky“ Františka Kahudy (1911–1987) zůstala na okraji badatelčina zájmu. Jinak by se pak snáze dostala k vysvětlení paradoxu, že „přiblížení vědy k lidu“ přineslo také současnou popularitu kartářek, víry v ufo, magické pyramidy atd.