JZ

Jonáš Zbořil

Zbořilova sbírka vyniká kompoziční propracovaností, díky níž nepůsobí jako pouhý sled jednotlivých básní, ale funguje jako ucelené dílo. Tento celek se postupně otevírá, jak v čase, tak v prostoru, a z intimních interiérů domácnosti čtenáře přenáší do budoucnosti, do vesmíru nebo alespoň na Špicberky.

V Podolí se objevují vášně, které u debutantů rezonují obzvláště často, jakkoli jsou nosné pro poezii všech epoch či generací. Například sepětí s drahým městem, s jeho čtvrtěmi, krajinami vnějšími i vnitřními, tematizace dětství a rodiny, školy, hudby či signifikantní něhy a životní bilance z perspektivy rané dospělosti.