Oblíbenost se lze naučit – tak zní závěr studie světoznámého psychologa Philipa Zimbarda, který se ve své akademické kariéře vydal po stopách jedné z nejsložitějších, nejnenápadnějších, ale zároveň nejvíce svazujících vlastností, která dlouho zůstávala stranou jakéhokoli výzkumu.

Nové tóny do aktuálních debat o postavení žen a mužů, kde drtivě převládá důraz na znevýhodnění prvně jmenovaných, vnáší kniha Odpojený muž. Připomíná existenci sfér, v nichž jsou handicapováni muži, a snaží se nabídnout alespoň dílčí řešení.

Do své obsáhlé knihy autor zahrnul velké množství materiálu, odkazy na krásnou literaturu, mytologii i antropologické poznatky o domorodých válečnících nasazujících si anonymizující masky. Ne vždycky je přitom jeho snaha vytvořit na základě jednoho experimentu jakousi celospolečenskou „teorii všeho“ úspěšná.