U starých Řeků autor oceňuje, že když líčili svoje protivníky, vykreslovali je jako rovnocenné soupeře, s jejichž utrpením měli soucit. Je ale otázka, jestli se Szlezák sám dokázal řídit stejným pravidlem a jestli na „Neřeky“ nepohlíží s příliš velkým pohrdáním, jako by další civilizace neměly nic, čím by mohly lidstvo obohatit.