Ve svém uvažování o literatuře se autorka neřídí předem danou a jasně definovanou metodou. Snad poněkud nesystematicky, ale s o to větší naléhavostí analyzuje vybraná literární díla v kontextu aktuálních hrozeb a krizí, jimž podle ní čelí současná euroamerická kultura.

Spisovatelce, překladatelce a literární teoretičce Sylvii Richterové (*1945), žijící nyní střídavě v Čechách a v Itálii, vyšla v tuzemsku po desetileté odmlce nová kniha a nutno podotknout, že autorce se podařilo zplodit dílo vskutku nevšední, které by mohlo alespoň na čas umlčet některé literární kritiky volající po takzvaném velkém románu, v němž by se snoubila neobvyklá výpovědní hodnota s vysokou uměleckou úrovní.