Kniha má za cíl odpovědět na to, jak se katolická církev umí vyrovnávat s výzvami internetového věku. Obsahuje příspěvky velmi nevyrovnané kvality a úrovně, jak už to u děl podobného typu bývá. Některé texty v ní za pozornost stojí a doporučit se dají i těm, kteří stojí mimo církevní struktury a o institucionalizované náboženství se vůbec nezajímají. Alespoň jedna z kapitol by právě je mohla podnítit ke kýženému zamyšlení, jaká slova vypouštějí z úst a co původně znamenala.