Jakými způsoby si lidé vytyčují bezpečné a srozumitelné místo ve světě, který obývají? Jaké symbolické významy vtiskovali a vtiskují do prostředí, které obydlují? A jak mohla například obyčejná jurta reprezentovat celý kosmos? Těmito otázkami se zabývá útlá kniha Jany Karlové. Autorce se v ní podařilo na poměrně malém prostoru vystihnout danou problematiku koncizně i podnětně.