Celkově tento multioborový ediční počin vítáme. I když pochybujeme o splnění jednoho z hlavních cílů, který si autoři předsevzali: totiž pomoci čtenářům nahlédnout „složitější, vnitřní či méně prvoplánovou krásu“ v přírodě. Můžeme se o jeho uskutečnění jistě snažit, ale to, že se většině lidí více líbí – realitě značně vzdálený – animovaný Milerův Krteček než jeho skutečný předobraz, je z velké míry mimo naši racionální kontrolu.