V době kolektivního odsuzování velkých skupin obyvatel je užitečné, aby podobné texty, určené především učitelům, vycházely. Jestli se dnes z historie můžeme něco naučit, pak je to poctivé hledání odpovědí na návodné otázky, které kladou doprovodné metodické materiály: Byli všichni Němci nacisté? Byli všichni Hutuové vrazi?

V roce 1929 začala na Západě ekonomická krize, provázená prudkým poklesem cen obilí. Tržby za jeho vývoz do té doby sloužily Sovětskému svazu jako spolehlivý zdroj valut, za něž nakupoval vybavení pro průmyslové podniky.