MF

Martin Fárek

V lecčems je tato publikace snad až provokativní a autorův postoj k pojmu „hinduismus“ se zdá jako příliš radikální. Nemusíme také nutně přistupovat na autorovu negativistickou terminologii a mluvit o „deformacích“, k nimž nutně dochází při mezikulturním dialogu. Přesto v ní možná najdou jisté podněty i čtenáři, kteří se jinak o Indii nijak speciálně nezajímají.