CJ

Catherine Johnson

Rozdíly mezi nelidskými živočišnými druhy autorka příliš velkoryse přechází. Naopak bariéra, kterou mezi „normálními“ jedinci homo sapiens na straně jedné a autisty se zvířaty na straně druhé buduje, je zveličená. Jako jeden ze způsobů, jak nahlédnout do zvířecí mysli, ale její „autistické brýle“ nejsou vůbec špatné.